facebook

A&C hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Ngày 20/3/2020, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố và Ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm ngập mặn tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hình 1: Đại diện VACPA trao tặng 400.000.000 VND cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ủng hộ 100.000.000 đồng, để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Sáng ngày 21/4/2020, tại Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cùng với đại diện VACPA và Hội viên tổ chức khác của VACPA có đóng góp ủng hộ, đã trao tặng số tiền ủng hộ cho đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Hình 2: Ông Phạm Hoa Đăng – Chủ tịch Công đoàn - đại diện A&C nhận Thư cảm ơn từ đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và bày tỏ sự trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của VACPA và các Hội viên tổ chức của VACPA, trong đó có A&C.

A&C mong rằng số tiền trên sẽ tiếp thêm động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, các chiến sĩ trên khắp các mặt trận,… thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.