facebook

Chúng tôi là ai

line

BAKER TILLY A&C – NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY CỦA DOANH NGHIỆP

Baker Tilly A&C là một trong các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam và là thành viên của Baker Tilly International, một trong mười thương hiệu Tư vấn kinh doanh, Kế toán và Kiểm toán độc lập hàng đầu thế giới, và.

A&C có đội ngũ gần 500 nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo từ nhiều trường đại học danh tiếng tại Việt Nam và ở nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Nga, Bỉ, Hà Lan, Hong kong, Singapore, Úc, Mỹ,....

Chất lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp và uy tín Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên của A&C luôn luôn tuân thủ. Với sự hiểu biết thấu đáo về đất nước, con người và pháp luật Việt Nam, A&C tự hào mang đến những dịch vụ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

img
Ban Tổng Giám Đốc
img
img
VÕ HÙNG TIẾN

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Tổng Giám đốc Công ty

img
NGUYỄN CHÍ DŨNG

Phó Tổng Giám đốc Công ty
Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

img
LÝ QUỐC TRUNG

Phó Tổng Giám đốc Công ty
Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

img
NGUYỄN MINH TRÍ

Phó Tổng Giám đốc Công ty
Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

img
HỒ VĂN TÙNG

Phó Tổng Giám đốc Công ty
Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

img
NGUYỄN NGỌC THÀNH

Phó Tổng Giám đốc Công ty
Dịch vụ Tư vấn và Đào tạo

img
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

img
NGUYỄN VĂN KIÊN

Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

img
GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG
Hồ Chí Minh
img
img
LÊ THỊ THU HIỀN

Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

img
TRẦN PHẠM MAI ANH

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

img
PHAN VŨ CÔNG BÁ

Giám đốc Kiểm toán

img
ĐỖ THỊ MAI LOAN

Giám đốc Kiểm toán

img
VÕ THÀNH CÔNG

Giám đốc Kiểm toán

img
NGUYỄN THỊ PHƯỚC TIÊN

Giám đốc Kiểm toán

img
HOÀNG THÁI VƯỢNG

Giám đốc Kiểm toán

img
TRẦN THỊ THÙY QUYÊN

Giám đốc Kiểm toán

img
PHẠM HOA ĐĂNG

Giám đốc Kiểm toán

img
NGUYỄN QUANG CHÂU

Giám Đốc Kiểm toán

img
NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

Giám đốc Kiểm toán

img
NGUYỄN PHƯỚC HỒNG HẠNH

Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp

img
PHẠM MỸ TUYÊN

Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp

img
PHẠM HUỲNH ANH THƯ

Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp

img
HỒ THỊ KIM PHI

Chủ nhiệm Kiểm toán

img
PHAN CAO HUYỀN

Chủ nhiệm Kiểm toán

img
LƯƠNG ANH VŨ

Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp

img
VÕ TRÍ PHƯƠNG

Chủ nhiệm Kiểm toán

img
LÊ THỊ THU CÚC

Chủ nhiệm Kiểm toán

img
LÊ HỮU TƯ

Chủ nhiệm Kiểm toán

img
PHAN NHƯ PHONG

Giám đốc Kiểm toán Xây dựng cơ bản

img
BÙI NGỌC HẢI

Giám đốc Kiểm toán Xây dựng cơ bản

img
CAO THỊ NGUYỆT TRANG

Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp
Xây dựng cơ bản

img
Huỳnh Nhung

Chủ nhiệm Kiểm toán Xây dựng cơ bản

img
DƯƠNG THỊ HỒNG HƯƠNG

Giám đốc Tư vấn

img
NGUYỄN BẢO ANH

Giám đốc Tư vấn

img
NGÔ MINH TÂM

Giám đốc Tư vấn

img
CHƯƠNG MINH LUÂN

Chủ nhiệm Tư vấn cao cấp

img
BÙI ĐỨC HÒA

Chủ nhiệm Tư vấn cao cấp

img
NGUYỄN THỊ THU THẢO

Chủ nhiệm Tư vấn cao cấp

img
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

Chủ nhiệm Tư vấn cao cấp

img
CHÂU THÀNH TÀI

Chủ nhiệm Tư vấn cao cấp

img
BÙI THỊ NGỌC TÚY

Chủ nhiệm Tư vấn

img
VÕ THỊ KIỀU NGÂN

Chủ nhiệm Tư vấn

img
GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ NHIỆM CHI NHÁNH
Hà Nội
img
img
NGUYỄN THỊ TƯ

Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

img
LÊ VĂN KHOA

Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

img
TRẦN KIM ANH

Giám đốc Kiểm toán (CN Hà Nội)

img
NGUYỄN VĂN SÂM

Giám đốc Kiểm toán XDCB (CN Hà Nội)

img
VŨ MINH KHÔI

Giám đốc Kiểm toán (CN Hà Nội)

img
TRẦN THANH THẢO

Giám đốc Kiểm toán (CN Hà Nội)

img
VŨ TUẤN NGHĨA

Giám đốc Kiểm toán (CN Hà Nội)

img
HOÀNG VIỆT

Chủ nhiệm Kiểm toán (CN Hà Nội)

img
LƯƠNG NHẤT VŨ

Chủ nhiệm Kiểm toán (CN Hà Nội)

img
GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ NHIỆM CHI NHÁNH
Nha Trang
img
img
PHAN THỊ NGỌC TRÂM

Phó Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

img
HÀNG QUỲNH HẠNH

Giám đốc Tư vấn (CN Nha Trang)

img
TRẦN THANH DANH

Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp
Xây dựng cơ bản
(CN Nha Trang)

img
NGUYỄN TIẾN LỘC

Chủ nhiệm Kiểm toán (CN Nha Trang)

img
GIÁM ĐỐC VÀ CHỦ NHIỆM CHI NHÁNH
Cần Thơ
img
img
NGUYỄN HỮU DANH

Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

img
NGUYỄN QUỐC NGỮ

Phó Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

img
NGUYỄN HỮU NGHI

Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp (CN Cần Thơ)

img
NGUYỄN THÙY TRANG

Chủ nhiệm Kiểm toán (CN Cần Thơ)

img
PHẠM THỊ TỐ NHƯ

Chủ nhiệm Tư vấn (CN Cần Thơ)