facebook

Văn hóa A&C

A&C là nơi tập trung những con người ưu tú, có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

Mỗi thành viên của A&C luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa Tập đoàn và 6 giá trị cốt lõi của Tập đoàn (Tiên phong - Chính trực - Cởi mở và Trung thực - Đạo đức - Đoàn kết và Hợp tác - Môi trường làm việc năng động, hỗ trợ cho sự phát triển của mỗi cá nhân) làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa A&C, trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 3 giá trị cốt lõi "TẬN TÂM – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ". Văn hóa làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên (CBNV), tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa A&C phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực tham gia.

Tại A&C, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là thành viên của A&C.

Video Ngày Hội A&C _ 2009 - 2022