Thông Báo Đào Tạo

Baker Tilly A&C mong muốn truyền tải nội dung kiến thức và kinh nghiệm thực tế đến với học viên, nhằm mục đích giúp người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Nội dung các khóa đào tạo luôn được xem xét, lựa chọn, chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu học viên và tạo nên giá trị gia tăng cho người học.

new

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 5/2020

14/05/2020

Hướng dẫn về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và miễn tiền chậm nộp - Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch covid-19 - Miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng

new

KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HÀNH _ LỚP CƠ BẢN (10 & 11/06/2020)

13/05/2020

A&C trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và đối tác khóa học Kiểm Toán Nội Bộ Thực Hành _ Lớp Cơ Bản. Khóa học sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực hành về KTNB theo chuẩn mực quốc tế và pháp luật hiện hành tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu hỗ trợ tổ chức và triển khai hiệu quả công tác KTNB tại Doanh nghiệp của Quý Khách hàng và Đối tác.

new

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2019

25/12/2019

Cập nhật quy định dự thảo các thay đổi của Nghị định 20 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Sinh hoạt chuyên môn: Tọa đàm chia sẻ, giao lưu hỏi đáp về công tác kế toán và thuế liên quan đến năm tài chính kết thúc 31/12/2019

new

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ & BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2020

24/12/2019

Khóa học Lập kế hoạch thuế và Bảo hiểm xã hội do A&C tổ chức là chìa khóa giúp bạn giải bài toán chi phí thuế - chi phí bảo hiểm của mình thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà cá nhân, doanh nghiệp bạn đang gặp phải.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 11/2019

26/11/2019

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Lập và kiểm soát ngân sách - Thực trạng việc xây dựng ngân sách ở các Công ty. - Những khó khăn trong việc thực hiện ngân sách. - Các biện pháp để việc thực hiện ngân sách phát huy chức năng của ngân sách trong việc hỗ trợ Ban giám đốc lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 10/2019

22/10/2019

CẬP NHẬT CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2019. Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi, và bảo hành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ công trình tại doanh nghiệp. Các khoản chi phí thường sai sót khi xác định chi phí làm cơ sở tính thuế TNDN. Một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ, hóa đơn điện tử. Các hướng dẫn xử lý vướng mắc của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 07/2019

24/07/2019

Kế toán quản trị (KTQT) và các nhân tố tác động đến việc tổ chức KTQT tại Doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại. - Tổng quan về KTQT trong xu hướng hiện nay - Vai trò, bản chất, ý nghĩa và tầm quan trọng của KTQT - Một số nội dung KTQT về: Phân loại chi phí theo cách ứng xử (Biến phí, Định phí, chi phí hỗn hợp); Điểm hòa vốn… - Quyết định tăng hay giảm quy mô của một loại sản phẩm trong bối cảnh DN kinh doanh nhiều SP (tiếp cận theo tỷ lệ số dư đảm phí) - Các nhân tố tác động đến việc tổ chức KTQT tại DN

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 06/2019

24/06/2019

CÁC CHIẾN LƯỢC VỐN TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CHO CÁC CÔNG TY VIỆT NAM; CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ TĂNG CA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG – CẬP NHẬT CÁC ĐIỂM MỚI VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG NĂM 2019

new

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT-LỚP CĂN BẢN

6/06/2019

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn bản.

new

ĐÀO TẠO LẬP KẾ HOẠCH THUẾ & BẢO HIỂM XÃ HỘI

26/05/2019

Hiện nay, mức đóng thuế và mức đóng bảo hiểm xã hội đã có nhiều thay đổi đáng kể theo quy định mới. Vấn đề doanh nghiệp đặt ra là làm như thế nào để kiểm soát được chi phí thuế cũng như đảm bảo các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội được đầy đủ, chính xác. Khóa học Lập kế hoạch thuế và Bảo hiểm xã hội do A&C tổ chức là chìa khóa giúp bạn giải bài toán chi phí thuế - chi phí bảo hiểm của mình thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà cá nhân, doanh nghiệp bạn đang gặp phải.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 05/2019

16/05/2019

Sinh hoạt chuyên môn tháng 05/2019. Để kịp thời hỗ trợ những thông tin cần thiết đối với hoạt động kinh doanh của các khách hàng, định kỳ hàng tháng, Baker Tilly A&C có tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành (xem mục Văn bản pháp luật). Đây là chương trình cập nhật nghiệp vụ chuyên môn rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế toán, thuế,....trong các doanh nghiệp và các tổ chức.

new

Sinh hoạt chuyên môn tháng 04/2019

22/04/2019

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 04 năm 2019. Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn các sai sót về hợp đồng lao động, tiền lương tính bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân