Thông Báo Đào Tạo

Baker Tilly A&C mong muốn truyền tải nội dung kiến thức và kinh nghiệm thực tế đến với học viên, nhằm mục đích giúp người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Nội dung các khóa đào tạo luôn được xem xét, lựa chọn, chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu học viên và tạo nên giá trị gia tăng cho người học.

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT_ CẤP ĐỘ CƠ BẢN (08 & 09/10/2020)

15/09/2020

Khóa học Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất sẽ cung cấp và chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2020

11/09/2020

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 09 năm 2020 và cập nhật các quy định và lưu ý trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, thuế nhà thầu và việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

new

Chương Trình Sinh Hoạt Chuyên Môn Tháng 8/2020

22/08/2020

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 08 năm 2020 và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản trị rủi ro doanh nghiệp, phát hiện và phòng ngừa gian lận hiệu quả.

new

Khóa Đào Tạo _ Kiểm Toán Nội Bộ Thực Hành _ Cấp độ Nâng Cao (10, 11 & 12/09/2020)

20/08/2020

Khóa học Kiểm Toán Nội Bộ Thực Hành _ Cấp Độ Nâng Cao được tổ chức vào ngày 10, 11 & 12/9/2020 sẽ tiếp tục mang đến Quý vị những kiến thức và kỹ năng thực hành chi tiết, đầy đủ trong hoạt động kiểm toán nội bộ từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán chi tiết, thực hiện kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán, đến quá trình theo dõi các khắc phục kiến nghị sau kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

new

Chương Trình Sinh Hoạt Chuyên Môn Tháng 7/2020

30/07/2020

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng mới ban hành trong tháng 7 năm 2020. + Sinh hoạt chuyên đề: Sự khác biệt giữa doanh thu - chi phí kế toán và doanh thu - chi phí tính thuế - Thuế TNDN hoãn lại.

new

Khóa Đào tạo _ Kiểm toán Nội bộ Thực hành _ Cấp độ Cơ bản (20 & 21/08/2020)

8/07/2020

Khóa học Kiểm Toán Nội Bộ Thực Hành sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực hành về KTNB theo chuẩn mực quốc tế và pháp luật hiện hành tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu hỗ trợ tổ chức và triển khai hiệu quả công tác KTNB tại Doanh nghiệp của Quý Khách hàng và Đối tác.

new

Chương trình Sinh hoạt chuyên môn tháng 6/2020

17/06/2020

Chia sẻ kinh nghiệm về quản trị chi phí hiệu quả – ứng dụng thực tiễn. - Bài học kinh nghiệm thực tiễn từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 (Netflix; Wells Fargo, Amazon, Ford, Lego) - Các giải pháp ngắn hạn để vượt qua thách thức từ dịch bệnh: + Đảm bảo doanh thu và các nguồn thu + Kiểm soát chi phí và chuỗi giá trị Chuẩn bị cho một trạng thái “Bình thường mới”.

new

Hợp đồng kinh doanh, giải quyết tranh chấp hợp đồng và các quy định pháp luật hình sự với hoạt động doanh nghiệp (24/07/2020)

16/06/2020

Khóa học sẽ hướng Quý vị đến các giải pháp liên quan đến tranh chấp trong kinh doanh thương mại cũng như cung cấp cho Quý vị các kiến thức và kỹ năng thực tiễn về cách thức soạn thảo hợp đồng kinh doanh trong các tình huống thực tế và các thảo luận về các vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải.

new

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 5/2020

14/05/2020

Hướng dẫn về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và miễn tiền chậm nộp - Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch covid-19 - Miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng

new

KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HÀNH _ LỚP CƠ BẢN (10 & 11/06/2020)

13/05/2020

A&C trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và đối tác khóa học Kiểm Toán Nội Bộ Thực Hành _ Lớp Cơ Bản. Khóa học sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực hành về KTNB theo chuẩn mực quốc tế và pháp luật hiện hành tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu hỗ trợ tổ chức và triển khai hiệu quả công tác KTNB tại Doanh nghiệp của Quý Khách hàng và Đối tác.

new

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 12/2019

25/12/2019

Cập nhật quy định dự thảo các thay đổi của Nghị định 20 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Sinh hoạt chuyên môn: Tọa đàm chia sẻ, giao lưu hỏi đáp về công tác kế toán và thuế liên quan đến năm tài chính kết thúc 31/12/2019

new

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ & BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2020

24/12/2019

Khóa học Lập kế hoạch thuế và Bảo hiểm xã hội do A&C tổ chức là chìa khóa giúp bạn giải bài toán chi phí thuế - chi phí bảo hiểm của mình thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà cá nhân, doanh nghiệp bạn đang gặp phải.