Thông Báo Đào Tạo

Baker Tilly A&C mong muốn truyền tải nội dung kiến thức và kinh nghiệm thực tế đến với học viên, nhằm mục đích giúp người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Nội dung các khóa đào tạo luôn được xem xét, lựa chọn, chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu học viên và tạo nên giá trị gia tăng cho người học.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2022

26/09/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 09 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THEO CHUẨN MỰC BCTC QUỐC TẾ (IFRS) _ NÂNG CAO _ 16,17 & 18/11/2022

13/09/2022

Baker Tilly A&C trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và đối tác khóa học Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Theo Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS) _ Cấp độ nâng cao.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2022

19/08/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 08 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 7/2022

21/07/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 07 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO THỰC HÀNH

13/07/2022

Khóa học được Baker Tilly A&C thiết kế gồm 02 cấp độ: nền tảng và nâng cao, với nội dung chú trọng đến thực tiễn triển khai quản trị rủi ro tại Việt Nam cho nhiều loại hình và lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 6/2022

16/06/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 06 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2022

18/05/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 05 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THEO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS) _ 09 & 10/06/2022

6/05/2022

Baker Tilly A&C trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và đối tác khóa học Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Theo Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS). Khóa học được Baker Tilly A&C thiết kế gồm 02 cấp độ: nền tảng và nâng cao.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2022

15/04/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 04 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2022

11/03/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 03 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2022

12/02/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 02 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HÀNH _ CẤP ĐỘ NỀN TẢNG 17 & 18/03/2022

3/01/2022

Như vậy, Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (KTNB) được Chính phủ ban hành đã có hiệu lực thi hành đủ 24 tháng, đồng nghĩa ở thời điểm từ ngày 01/04/2021, các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB theo quy định.