Thông Báo Đào Tạo

Baker Tilly A&C mong muốn truyền tải nội dung kiến thức và kinh nghiệm thực tế đến với học viên, nhằm mục đích giúp người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Nội dung các khóa đào tạo luôn được xem xét, lựa chọn, chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu học viên và tạo nên giá trị gia tăng cho người học.

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HÀNH _ CẤP ĐỘ NỀN TẢNG 19 & 20/3/2021

22/02/2021

Như vậy, Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (KTNB) được Chính phủ ban hành đã có hiệu lực thi hành gần 24 tháng, đồng nghĩa các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB theo quy định trước ngày 01/4/2021.

new

Khóa Đào tạo _ Cập nhật các quy định & lưu ý trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, Thuế nhà thầu & Việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 02 lần

14/01/2021

Khóa đào tạo Cập nhật các quy định & lưu ý trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, Thuế nhà thầu & Việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 02 lần sẽ cung cấp đến Quý vị những thông tin mới nhất trong quy định pháp luật hiện hành, cũng như những chia sẻ chuyên sâu về thực tiễn áp dụng hiện nay tại các doanh nghiệp.

new

Chương Trình Sinh Hoạt Chuyên Môn Tháng 1/2021

31/12/2020

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 01 năm 2021; cập nhật các quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng về hóa đơn điện tử.

new

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ 2021

22/12/2020

Baker Tilly A&C xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quí vị và sự nhiệt tình tham gia các chương trình sinh hoạt chuyên môn, đào tạo chuyên đề do Công ty A&C tổ chức thường xuyên dành cho Ban kiểm soát, Nhân viên phòng Kiểm toán nội bộ, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng nhân viên kế toán, nhân viên tài chính và những nhân sự có liên quan của Quí Công ty.

new

Chương Trình Sinh Hoạt Chuyên Môn Tháng 12/2020

11/12/2020

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 12 năm 2020; tọa đàm chia sẻ, giao lưu hỏi đáp về công tác kế toán và thuế liên quan đến năm tài chính kết thúc 31/12/2020 và cập nhật Luật doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

new

Chương Trình Sinh Hoạt Chuyên Môn Tháng 11/2020

23/11/2020

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 11 năm 2020 và chia sẻ các nội dung cập nhật quy định của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, Nghị định 132/2020/NĐ-CP và Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2020.

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THEO CHUẨN MỰC BCTC QUỐC TẾ (IFRS) _ 10/12/2020

17/11/2020

Baker Tilly A&C trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và đối tác khóa học Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Theo Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS). Khóa học được Baker Tilly A&C thiết kế một cách đặc biệt, với nội dung chú trọng đến thực tiễn áp dụng IFRS tại Việt Nam cho nhiều loại hình và lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp; đi cùng phương pháp làm mềm kiến thức, thảo luận, thực hành và cho - nhận phản hồi đa chiều; sẽ giúp Người học tối đa hóa hiệu quả học tập tại lớp và hiệu quả áp dụng sau khóa học

new

A&C Phối Hợp Với KCN Amata Tổ Chức Hội Thảo Chuyên Đề Kế Toán - Thuế

12/11/2020

A&C phối hợp với KCN Amata tổ chức hội thảo chuyên đề “Các khác biệt quan trọng giữa doanh thu – chi phí kế toán và doanh thu – chi phí tính thuế, thuế TNDN hoãn lại & Cập nhật các quy định và lưu ý trong hồ sơ xác định giao dịch liên kết”.

new

Khóa Đào Tạo _ Lập Kế Hoạch Thuế Và Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2021 (17/11/2020)

3/11/2020

Khóa học Lập kế hoạch thuế và Bảo hiểm xã hội năm 2021 do A&C tổ chức là nền tảng giúp Quý vị giải bài toán chi phí thuế - chi phí bảo hiểm của mình thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà cá nhân, doanh nghiệp bạn đang gặp phải.

new

Chương Trình Sinh Hoạt Chuyên Môn Tháng 10/2020

29/10/2020

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 10 năm 2020 và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT_ CẤP ĐỘ CƠ BẢN (08 & 09/10/2020)

15/09/2020

Khóa học Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất sẽ cung cấp và chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán.

new

Chương Trình Sinh Hoạt Chuyên Môn Tháng 9/2020

11/09/2020

Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng trong tháng 09 năm 2020 và cập nhật các quy định và lưu ý trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, thuế nhà thầu và việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.