Thông Báo Đào Tạo

Baker Tilly A&C mong muốn truyền tải nội dung kiến thức và kinh nghiệm thực tế đến với học viên, nhằm mục đích giúp người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Nội dung các khóa đào tạo luôn được xem xét, lựa chọn, chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu học viên và tạo nên giá trị gia tăng cho người học.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2023

13/01/2023

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 02 năm 2023 do chúng tôi tổ chức.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2022

15/12/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 12 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2022

10/11/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 11 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2022

19/10/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 10 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ RA MẮT RA MẮT INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS VIETNAM (IIA VIỆT NAM) VÀ HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

17/10/2022

Thay mặt IIA Việt Nam, với tư cách phân viện của Viện Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (IIA Toàn cầu) tại Việt Nam, tôi xin được gửi đến Quý vị lời chào trân trọng nhất.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2022

26/09/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 09 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THEO CHUẨN MỰC BCTC QUỐC TẾ (IFRS) _ NÂNG CAO _ 16,17 & 18/11/2022

13/09/2022

Baker Tilly A&C trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và đối tác khóa học Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Theo Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS) _ Cấp độ nâng cao.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2022

19/08/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 08 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 7/2022

21/07/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 07 năm 2022 do chúng tôi tổ chức.

new

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO THỰC HÀNH

13/07/2022

Khóa học được Baker Tilly A&C thiết kế gồm 02 cấp độ: nền tảng và nâng cao, với nội dung chú trọng đến thực tiễn triển khai quản trị rủi ro tại Việt Nam cho nhiều loại hình và lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 6/2022

16/06/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 06 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2022

18/05/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 05 năm 2022 do chúng tôi tổ chức