facebook

Tư vấn Quản lý rủi ro

Thấu hiểu những nhu cầu của Quý vị trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, Baker Tilly A&C sẵn sàng là người bạn đồng hành để hỗ trợ cho Quý vị.

Tư vấn Quản lý rủi ro

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, môi trường kinh doanh ngày càng thay đổi nhanh chóng và phức tạp như hiện nay, các doanh nghiệp phải thường xuyên đối mặt với những rủi ro kinh doanh mới và khó lường. Vì thế, hoạt động quản lý rủi ro càng trở nên cấp thiết và được coi là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ toàn diện và nâng cao giá trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với việc ra đời của Nghị định số 05/2019 NĐ-CP về Kiểm toán Nội bộ đã đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn đối với các doanh nghiệp trong việc xây dựng bộ máy kiểm toán nội bộ nhằm thực hiện các hoạt động đảm bảo và tư vấn đối với các quy trình quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Thấu hiểu những nhu cầu của Quý vị trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ, Baker Tilly A&C sẵn sàng là người bạn đồng hành để hỗ trợ cho Quý vị. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm hiện đang sở hữu các chứng chỉ quốc tế như CIA, CISA, CPA… và đang là hội viên của các tổ chức nghề nghiệp uy tín trên toàn cầu như IIA, ISACA, CPA…, chúng tôi rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các dịch vụ quản lý rủi ro.

Các dịch vụ được chúng tôi cung cấp bao gồm:

+ Kiểm toán nội bộ

  • Dịch vụ thuê ngoài kiểm toán nội bộ / đồng kiểm toán nội bộ;
  • Tư vấn thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ.

+ Quản lý rủi ro

  • Tư vấn thiết lập bộ máy quản lý rủi ro doanh nghiệp;
  • Xây dựng sổ danh mục rủi ro toàn doanh nghiệp.

+ Tư vấn hệ thống kiểm soát

  • Tư vấn xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ;
  • Rà soát và hoàn thiện các quy trình kiểm soát nội bộ;
  • Tư vấn tuân thủ đạo luật Sarbanes-Oxley.