facebook

Tư vấn Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý

Tại Baker Tilly A&C, với hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn, cùng với mạng lưới khách hàng đa dạng trên khắp lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi rất hân hạnh cung cấp đến Quý vị các dịch vụ tư vấn liên quan đến các giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý và chuyển đổi số.

Tư vấn Giải pháp Hệ thống thông tin quản lý

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đặt ra các yêu cầu thay đổi về yếu tố con người và hệ thống vận hành trong các vấn đề quản trị, quản lý và tổ chức hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp kể cả ở quy mô lớn, vừa và nhỏ trên thế giới hay tại Việt Nam đều ý thức được sự cần thiết phải triển khai các giải pháp hệ thống thông tin quản lý dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại như các giải pháp ERP, tiếp thị số hóa, thương mại điện tử, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, môi trường và không gian mạng, mạng xã hội, các ứng dụng trên thiết bị di động, … vào việc tổ chức, quản trị doanh nghiệp cũng như phát triển các hoạt động kinh doanh.

Tại Baker Tilly A&C, với hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn, cùng với mạng lưới khách hàng đa dạng trên khắp lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi rất hân hạnh cung cấp đến Quý vị các dịch vụ tư vấn liên quan đến các giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý và chuyển đổi số.

Các dịch vụ được chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Đánh giá hệ thống thông tin công nghệ;
  •  vấn quản trị rủi ro công nghệ thông tin;
  •  vấn xây dựng quy trìnhchính sách  các thủ tục vận hành  kiểm soát hoạt động công nghệ thông tin;
  • Tư vấn quản trị rủi ro an toàn thông tin và an ninh mạng;
  • Rà soát đặc biệt hệ thống thông tin  công nghệ;
  • Tư vấn quản trị dữ liệu và tối ưu hệ thống;
  • Tư vấn tái cấu trúc hệ thống thông tin  công nghệ;
  • Tư vấn độc lập triển khai hệ thống ERP;
  • Tư vấn độc lập chuyển đổi hệ thống phần mềm VAS sang IFRS;
  • Tư vấn độc lập triển khai phần mềm Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro.