facebook

Baker Tilly A&C tham gia chuỗi Hội thảo về Kiểm toán Hệ thống Thông tin do Khoa Kế toán – Trường Kinh doanh, Đại học UEH tổ chức

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Kế toán, Trường Kinh doanh, Đại học UEH và Baker Tilly A&C về các hoạt động trao đổi chuyên môn và phối hợp đào tạo, vào tháng 10 và đầu tháng 11/2023 vừa qua, chuyên gia từ Baker Tilly A&C - Ông Châu Thành Tài, Chủ nhiệm cao cấp - Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hệ thống Thông tin Quản lý, đã chia sẻ về chủ đề “Kiểm toán Hệ thống Thông tin” cho gần 1.000 bạn sinh viên năm 3 của Khoa Kế toán, Trường Kinh Doanh, Đại học UEH.

Chuỗi Hội thảo về “Kiểm toán Hệ thống Thông tin” do Khoa Kế toán, Trường Kinh doanh, UEH tổ chức

Chương trình hội thảo được tổ chức với mục đích cập nhật đến các bạn sinh viên các kiến thức và thực tiễn áp dụng về kiểm toán hệ thống thông tin theo các thông lệ tốt trên toán cầu. Các nội dung chính đã được trình bày và chia sẻ tại hội thảo:

  • Tổng quan về Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin (CNTT);
  • Xác định các rủi ro CNTT dựa trên các khung tham chiếu;
  • Phương pháp luận kiểm toán hệ thống thông tin/ CNTT;
  • Kiểm toán hệ thống thông tin tài chính và các thủ tục kiểm toán cần lưu ý.

“Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã mở ra những tiềm năng phát triển kinh tế vượt bậc, qua đó mang đến cho chúng ta nhiều hơn những cơ hội đồng thời cũng là những thách thức của nghề nghiệp kiểm toán, mà ý thức về vai trò và năng lực công nghệ của các bạn là vô cùng quan trọng.” – Ông Châu Thành Tài chia sẻ cùng các bạn sinh viên tại Hội thảo.

Chương trình hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với những trao đổi, chia sẻ tích cực và chủ động từ phía các bạn sinh viên, cũng như Diễn giả trình bày.

Hy vọng rằng, với những kiến thức được chia sẻ tại hội thảo, các bạn sinh viên sẽ có được cái nhìn tổng quan về kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin, một chủ đề rất được quan tâm bối cảnh hiện nay. Với sự tích cực trong học tập và rèn luyện, cũng hy vọng rằng các bạn sớm trở thành những nhân tố tích cực, quan trọng trong cộng đồng nghề nghiệp tài chính – kế toán – kiểm toán trong tương lai.

 

Một số hình ảnh tại Chuỗi hội thảo về Kiểm toán Hệ thống Thông tin:

Hội thảo về “Kiểm toán Hệ thống Thông tin” tổ chức tại Hội trường A116, UEH

Hội thảo về “Kiểm toán Hệ thống Thông tin” tổ chức tại Hội trường B1.302

Hội thảo về “Kiểm toán Hệ thống Thông tin” tổ chức tại giảng đường B2.412

Hội thảo về “Kiểm toán Hệ thống Thông tin” tổ chức tại giảng đường B2.408