facebook zalo
image

LÝ QUỐC TRUNG

Phó Tổng Giám đốc Công ty
Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

Tel: (84-28) 35.472.972