Lễ tổng kết niên độ 2016

In văn bản

01:49:37 PM - 29/12/2016

 

 

Ngày 10/12/2016 vừa qua, Văn phòng Công ty đã tổ chức Buổi Lễ tổng kết tình hình và kết quả hoạt động của Công ty niên độ từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016 cũng như đưa ra kế hoạch công tác niên độ từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017.

 

Mặc dù đương đầu với không ít khó khăn của nền kinh tế và thị trường kiểm toán nhưng niên độ vừa qua, Văn phòng Công ty và các Chi nhánh cùng với các công ty thành viên của A&C đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

 

Trong niên độ vừa qua, Công ty đã vinh dự nhận được Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 6 tập thể lao động xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ Tài chính.

 

Về cá nhân, Ông Võ Hùng Tiến – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì, 4 cá nhân được Bộ tài chính trao tặng Huy hiệu Chiến sĩ thi đua ngành tài chính và 20 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

 

 

Sau đó lần lượt các ngày 17/12/2016, 18/12/2016 và 23/12/2016, Chi nhánh Công ty A&C tại Cần Thơ, Nha Trang và Hà Nội cũng đã tổ chức Lễ Tổng kết tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh niên độ từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016 cũng như đưa ra kế hoạch công tác niên độ từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017.

 

 

 

 

 

 

 

Sau buổi lễ tổng kết, tại các đơn vị đều có tổ chức buổi liên hoan cùng với toàn thể nhân viên và gia đình để ghi nhận công sức đóng góp của mọi người vào kết quả chung của Công ty trong niên độ vừa qua.