Công ty A&C chúc mừng sinh nhật các anh chị trong tháng 11 năm 2017

In văn bản

09:13:46 AM - 02/11/2017

 

 

 

 Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể anh chị em
Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
chúc mừng sinh nhật các anh chị trong tháng 11 năm 2017

 

 

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY

 

 

Chị Trần Thị

Hằng

Sinh ngày 01

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Thị Thu

Thủy

Sinh ngày 03

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Phạm Thị

Trọng

Sinh ngày 03

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Trần Thị Thùy

Trang

Sinh ngày 06

Khối Tư vấn

Anh Võ Thành

Công

Sinh ngày 07

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Hoàng Trúc

Linh

Sinh ngày 09

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Trần Thị Thanh

Thảo

Sinh ngày 10

Khối Tư vấn

Anh Phan Như

Phong

Sinh ngày 10

Khối Kiểm Toán ĐTXDCB

Chị Nguyễn Thị Xuân

Thủy

Sinh ngày 11

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Anh Phạm Thành

Nhân

Sinh ngày 13

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chiị Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

Sinh ngày 13

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Thị Tố

Nga

Sinh ngày 20

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Thị Thu

An

Sinh ngày 22

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Anh Vũ Thanh

Tùng

Sinh ngày 23

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Thị Phương

Linh

Sinh ngày 24

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Doãn Thị Minh

Phượng

Sinh ngày 24

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Hà Nhất Chi

Mai

Sinh ngày 24

Khối Tư vấn

Anh Trần Duy

Linh

Sinh ngày 27

Khối 2 Kiểm toán BCTC

 

 

CHI NHÁNH HÀ NỘI

 

Anh Đặng Văn

Linh

Sinh ngày 09

P.Kiểm toán BCTC

Anh Vũ Xuân

Bách

Sinh ngày 09

P.Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Ngọc

Nga

Sinh ngày 13

BP. Kế toán

Chị Trần Diệu

Linh

Sinh ngày 14

Phòng  Quản Trị Tổng Hợp

Anh Nguyễn Văn

An

Sinh ngày 17

Phòng Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Hải

Sinh ngày 17

Phòng Kiểm toán BCTC

Anh Lê Hải

Đăng

Sinh ngày 18

Phòng Kiểm toán BCTC

Chị Phạm Thị Mai

Hương

Sinh ngày 21

Phòng Kiểm toán BCTC

Anh Nguyễn Trường

An

Sinh ngày 22

Phòng  Kiểm Toán ĐTXDCB

 

 

CHI NHÁNH NHA TRANG

 

Anh Nguyễn Duy

Khánh

Sinh ngày 10

Phòng  Kiểm Toán ĐTXDCB

Anh Trần Kim

Lượng

Sinh ngày 11

Phòng  Kiểm Toán ĐTXDCB

Anh Trương Uy

Sinh ngày 14

Phòng Kiểm toán BCTC

Chị Lê Thanh

Vân

Sinh ngày 19

Phòng Kiểm toán BCTC

 

 

CHI NHÁNH CẦN THƠ

 

Chị Nguyễn Thị

Kiều

Sinh ngày 02

Bộ phận Tư vấn

Anh Nguyễn Chí

Công

Sinh ngày 11

Phòng Kiểm toán BCTC

Chị Phạm Thị Thảo

Sương

Sinh ngày 14

Bộ phận Tư vấn

Chị Nguyễn Ngọc

Quyên

Sinh ngày 28

Bộ phận Tư vấn

 

 

CÔNG TY ĐỒNG KHỞI

 

Chị Thái Thị Thanh

Hằng

Sinh ngày 21

 

Nguyễn Hoài
Hảo Sinh ngày 17  

 

CHÚC CÁC ANH CHỊ VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC