Công ty A&C chúc mừng sinh nhật các anh chị trong tháng 9 năm 2017

In văn bản

09:35:19 AM - 05/09/2017

 

 

 

 Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể anh chị em
Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
chúc mừng sinh nhật các anh chị trong tháng 9 năm 2017

 

 

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY

 

 

Anh Đặng Trường

Hưng

Sinh ngày 02

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Ngọc Khánh

Linh

Sinh ngày 02

Khối Tư vấn

Chị Nguyễn Thị Ngọc

Thơm

Sinh ngày 04

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Ngô Thị Thúy

Quỳnh

Sinh ngày 07

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Lê Thanh

Mai

Sinh ngày 07

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Anh Đinh Phạm Hoàng

Linh

Sinh ngày 07

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Anh Nguyễn Nhật Anh

Khoa

Sinh ngày 10

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Đồng Mỹ

Hòa

Sinh ngày 12

BP. Thư ký - Phiên dịch

Chị Lưu Nguyễn Hồng

Diệp

Sinh ngày 13

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Anh Phạm Hoàng

Việt

Sinh ngày 15

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Dương Minh

Trang

Sinh ngày 16

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Lê Thị Phương

Thảo

Sinh ngày 17

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Anh Phạm Thanh

Tuấn

Sinh ngày 18

Phòng Hành chính -  Nhân sự

Chị Lê Thị Thu

Hiền

Sinh ngày 19

Phòng Tài chính - Kế toán

Anh Trần Công

Thành

Sinh ngày 20

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Dương Hồng

Huệ

Sinh ngày 21

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Anh Tạ Tấn

Trí

Sinh ngày 22

Khối Kiểm toán ĐTXDCB

Anh Trần Quang

Hạnh

Sinh ngày 26

Phòng Hành chính -  Nhân sự

Chị Đỗ Thị Mai

Loan

Sinh ngày 27

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Anh Lâm Hoàng

Long

Sinh ngày 30

Khối 1 Kiểm toán BCTC

 

 

CHI NHÁNH HÀ NỘI

 

 

Anh Trần Anh

Tuấn

Sinh ngày 01

Phòng  Kiểm toán BCTC

Chị Lê Thị Hồng

Vân

Sinh ngày 01

Phòng  Kiểm toán BCTC

Anh Ngô Ngọc

Minh

Sinh ngày 05

Phòng  Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Thị Thanh

Hòa

Sinh ngày 07

Bộ phận Kế toán

Anh Phạm Xuân

Tình

Sinh ngày 12

Phòng  Kiểm toán XD

Chị Nguyễn Thị

Thiết

Sinh ngày 14

Phòng  Kiểm toán BCTC

Anh Lê Hải

Đăng

Sinh ngày 16

Phòng  Kiểm toán BCTC

Anh Ngô Quang

Chiến

Sinh ngày 19

Phòng  Kiểm toán XD

Chị Nguyễn Tuyết

Quỳnh

Sinh ngày 24

Phòng  Kiểm toán BCTC

 

 

CHI NHÁNH NHA TRANG

 

 

Chị Trần Nhật

Khuyên

Sinh ngày 02

Phòng  Kiểm toán BCTC

Anh Nguyễn Văn

Ngô

Sinh ngày 07

Phòng  Kiểm toán XD

Anh Nguyễn Văn

Kiên

Sinh ngày 13

Ban Tổng Giám đốc

Chị Dương Thị

Phong

Sinh ngày 13

Phòng  Kiểm toán BCTC

Chị Vũ Trần Minh

Tâm

Sinh ngày 16

Phòng  Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Thị Xuân

Huyền

Sinh ngày 25

Bộ phận Kế toán

 

 

CHI NHÁNH CẦN THƠ

 

 

Anh Nguyễn Ngọc

Hùng

Sinh ngày 02

Phòng  Kiểm toán BCTC

Anh Mai Văn

Xuyên

Sinh ngày 04

Phòng  Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Thị Bé

Ghí

Sinh ngày 15

Phòng  Kiểm toán BCTC

Anh Nguyễn Quốc

Ngữ

Sinh ngày 16

Ban Giám đốc

 

 

CÔNG TY ĐỒNG KHỞI

 

 

 

 

Chị Nguyễn Lý Thiên

Hương

Sinh ngày 07

 

Chị Trịnh Thị

Thủy

Sinh ngày 25

 

 

CHÚC CÁC ANH CHỊ VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC