Công ty A&C chúc mừng sinh nhật các anh chị trong tháng 01 năm 2018

In văn bản

10:10:39 AM - 02/01/2018

 

 

 

 Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể anh chị em
Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C
chúc mừng sinh nhật các anh chị trong tháng 01 năm 2018

 

 

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Anh Lê Minh

Tài

Sinh ngày 01

Ban Tổng Giám đốc

Anh Huỳnh Văn

Trung

Sinh ngày 03

Phòng Hành chính - Nhân sự

Anh Cao Trần Chính

Phương

Sinh ngày 04

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Tri Quỳnh

Anh

Sinh ngày 07

Khối Tư vấn

Chị Bùi Thị Diễm

Trinh

Sinh ngày 13

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Anh Đỗ Minh

Đức

Sinh ngày 15

Phòng Hành chính - Nhân sự

Chị Nguyễn Thị

Huyền

Sinh ngày 15

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Anh Phùng Văn

Lâm

Sinh ngày 15

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Đàm Thùy

Linh

Sinh ngày 18

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Võ Thị Thùy

Dương

Sinh ngày 19

Khối Tư vấn

Chị Trần Bảo

Thanh

Sinh ngày 21

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Anh Võ Xuân

Thành

Sinh ngày 21

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Thị Thanh

Trúc

Sinh ngày 22

Khối Tư vấn

Chị Trần Phạm Mai

Anh

Sinh ngày 24

Phòng Hành chính - Nhân sự

Chị Hoàng Lan

Hương

Sinh ngày 25

Khối Tư vấn

Anh Hoàng Thái

Vượng

Sinh ngày 26

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Chị Võ Thị Kiều

Ngân

Sinh ngày 26

Khối Tư vấn

Anh Trần Quang

Bình

Sinh ngày 27

Phòng Hành chính - Nhân sự

Chị Trần Thị Mỹ

Dung

Sinh ngày 27

Khối 1 Kiểm toán BCTC

Chị Nguyễn Nguyệt Chiêu

Vương

Sinh ngày 28

Phòng Hành chính - Nhân sự

Chị Hoàng Thị Thanh

Thư

Sinh ngày 30

Khối 2 Kiểm toán BCTC

Anh Võ Hùng

Tiến

Sinh ngày 31

Ban Tổng Giám đốc

Chị Nguyễn Thị

Lan

Sinh ngày 31

Khối 1 Kiểm toán BCTC

 

 

CHI NHÁNH HÀ NỘI

 

 

 

 

Anh Phạm Quang

Huy

Sinh ngày 01

Phòng Kiểm Toán XD

Anh Nguyễn Hồng

Đức

Sinh ngày 02

Ban Tổng Giám đốc

Anh Nguyễn Văn

Hùng

Sinh ngày 05

Phòng Kiểm Toán BCTC

Anh Phạm Quốc

Huy

Sinh ngày 06

Phòng Kiểm Toán BCTC

Anh Nguyễn Bảo

Lâm

Sinh ngày 06

Phòng Kiểm Toán BCTC

Anh Nguyễn Đắc

Phúc

Sinh ngày 11

Phòng Quản Trị Tổng Hợp

Anh Nguyễn Đình

Phúc

Sinh ngày 20

Phòng Kiểm Toán BCTC

Chị Hồng Thị

Nga

Sinh ngày 27

Phòng Kiểm Toán BCTC

 

 

CHI NHÁNH NHA TRANG

 

 

 

 

Anh Đinh Thành

Lộc

Sinh ngày 09

Phòng Kiểm Toán BCTC

Anh Nguyễn Quốc

Việt

Sinh ngày 25

Phòng Kiểm Toán XD

 

 

CHI NHÁNH CẦN THƠ

 

 

 

 

Chị Nguyễn Thị Trà

Giang

Sinh ngày 19

 

Anh Nguyễn Ngọc

Khuê

Sinh ngày 29

 

 

 

CÔNG TY ĐỒNG KHỞI

 

Chị Nguyễn Ngọc

Anh

Sinh ngày 01

 

Chị Ngô Ngọc Thùy

Liên

Sinh ngày 06

 

 

 

CÔNG TY THẨM ĐỊNH VIỆT

 

Anh Đinh Văn

Thảo

Sinh ngày 01

 

 

CHÚC CÁC ANH CHỊ VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC