Kế Hoạch Tuyển Dụng

CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2021

NỘI DUNG THỜI GIAN
   
1. Đăng tuyển sinh viên thực tập (SVTT)  Từ 22/09/2020 - 10/11/2020
   
2. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển tại Văn phòng và các Chi nhánh Thứ Hai 16/11/2020
   
3. Thi tuyển SVTT toàn Công ty: Văn phòng và các Chi nhánh Thứ tư ngày 18/11/2020 (Sáng chiều)
   
4. Thời gian công bố danh sách trúng tuyển SVTT  Thứ Sáu ngày 20/11/2020
   
5. Gặp SVTT (dành cho các SVTT thi tuyển tại Văn phòng TPHCM) Thứ Ba ngày 24/11/2020
   
6. Thời gian đào tạo Sinh viên thực tập  + Tiếp nhận  Bắt đầu từ 14/12/2020  đến 17/12/2020
   
7. Thời gian thực tập tại công ty (thanh toán lương thực tập theo quy định)  14/12/2020 đến 31/03/2021
   
8. Đến cuối tháng 3/2021 là kết thúc kỳ thực tập Ngày 01/04/2021
Gửi mẫu đánh giá đến các Khối nhận xét để tuyển chọn (chỉ là mẫu qua email)  
   
9. Lịch dự kiến thời gian hạn chót nhận phản hồi thông tin về đánh giá SVTT về phòng HCNS Ngày 10/04/2021
   
10. Lịch dự kiến thông báo tổng kết SVTT và gởi thư mời đến các Lãnh đạo Khối và tổ chức buổi tổng kết  Ngày 15/04/2021
   
11. Lịch dự kiến thời gian thông báo danh sách SVTT được lựa chọn vào phỏng vấn tại Văn phòng TPHCM Ngày 19/04/2021
 
   
12. Lịch dự kiến phỏng vấn SVTT tại Văn phòng TPHCM (Dự kiến 2 ngày)  Ngày 22/04/2021
   
  Ngày 23/04/2021
   
13. Lịch dự kiến thời gian thông báo kết quả trúng tuyển  Ngày 26/04/2021
   
16. Lịch dự kiến mời ứng viên đến ký HĐLĐ và phổ biến thời gian dự kiến đào tạo và đi làm là thứ hai ngày 14/06/2021 Ngày 05/05/2021
   
17. Bắt đầu đào tạo nội bộ và tiếp nhận đi làm  Ngày 14/06/2021
   
  Ngày 03 tháng 11 năm 2020
 

Giám đốc Hành chánh Nhân sự

Bà Trần Phạm Mai Anh

(Đã ký)