Trách nhiệm xã hội

Tại Baker Tilly A&C, chúng tôi tin rằng hành vi kinh doanh có trách nhiệm có thể mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Chúng tôi mong muốn được đóng góp cho cộng đồng xung quanh dưới một hình thức ý nghĩa và tích cực nhất. Vì vậy, tầm nhìn của chúng tôi là thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội, một chương trình bền vững qua thời gian, đem lại những tác động tích cực cho công ty chúng tôi cũng như cộng đồng.

Trong công tác xã hội, Baker Tilly A&C tham gia thường xuyên nhiều chương trình như Quỹ vì người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nhà tình thương, Quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, v.v...  Baker Tilly A&C xem đây là một hoạt động tích cực, đóng góp 1 phần sức lực vào công cuộc xây dựng đất nước.


goBack